Keramiek

 

Cursussen/Workshops

Op dit moment staan er geen workshops op het programma.

.........

Vrije vormgeving in klei.
Er zijn diverse technieken om (zonder draaischijf) te vormen en te
decoreren en een eigen beeldtaal te vinden.

Werken met plakken klei.
Leerhard of zacht.: uitsnijden naar ontwerp, onderdelen
voorbewerken en samenvoegen. Visuele spanning.
Leren kijken: hoe is ‘t profiel van meerdere kanten bezien, het raakvlak
met de ondergrond, positie in de ruimte. Waar liggen accenten.
Details die de expressie versterken, uitsnijdingen, toevoegingen, contrasten.
Om voldoende persoonlijke begeleiding te kunnen geven wordt er
intensief gewerkt in groepjes van 4 tot max. 6 personen.
De cursussen zijn vooral gericht op mensen die zich in vormgevoel
én techniek (verder) willen ontwikkelen of vanuit een andere
discipline/kunstrichting expressie in klei willen onderzoeken.


Professionaliteit.
Bij ‘t lesgeven put Riet uit ruim 30 jaar eigen ervaring en wat zij in
ateliers van collega’s heeft mogen ontdekken.


Archief/documentatie.
T
er inspiratie zijn vele boeken en tijdschriften aanwezig met
voorbeelden van ‘n grote diversiteit aan werken.
Vervolgens leer je eigen ideeën om te zetten in ontwerp en uitvoering.


Faciliteiten.
Voor ‘t ontwerpen is tekenpapier/karton aanwezig om patronen uit te werken.
Bij 't uitrollen van klei kan de plakkenwals worden gebruikt.
Er zijn diverse steunmiddelen om te gebruiken zowel bij 't handbouwen met
rollen klei als met plakken
(o.a.schalen, halve bollen en cilinders).
In en op de klei kan structuur worden gedrukt of gekerfd.
Decoreren in of op de klei, combinaties van diverse kleuren klei,
beschilderen of bespuiten met slibs/engobes/glazuren.
Klinkt dit te uitbundig: sober, simpel kan ook krachtig zijn.

Evt. aanmelding als groep of andere data in overleg.
Vragen? Bel 0515233867 of mail riet.bakker@xs4all.nl

Logies in- en extern is mogelijk.